Asalan l Hubungi Kami l Tender Admin  

English
Nama: 
Laluan: 
forgot password
eTENDER
DETAILS
DOCUMENT
DETAILS
LOCATION
MAP MyGDI
« sebelum kembali ke senarai tender selepas »
 
Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:
Tajuk Projek
Maklumat Kelayakan

Taraf dan Jenis Syarikat Tiada Maklumat
PKK Kelas A Kepala III Sub Kepala 6 & Kelas Kepala IV Sub Kepala 6a
CIDB Gred G7
Maklumat Tambahan Kelayakan Tiada MaklumatPenggunaan segala informasi yang dicadangkan atau yang telah dirujuk disini harus selari dengan terma penggunaan
� cidb econstruct services sdn bhd
25 Apr 2014